Zorgverleners

Bonafizo vult aan waar uw takenpakket eindigt.

U mag namelijk geen financiële verantwoording nemen voor uw cliënten. Daarnaast kan het zijn dat uw cliënt niet meer wilsbekwaam is en u een wettelijke vertegenwoordiger zoekt in de vorm van een bewindvoerder, mentor of curator.

Aanvulling op de zorg

Wij komen u en uw cliënten graag vrijblijvend informeren over deze werkzaamheden. Wanneer u met ons wilt samenwerken kunnen wij u begeleiden in de aanvraag bij de kantonrechter. Een medewerker van Bonafizo zal altijd aanwezig zijn tijdens de zitting. De zitting kan, mits goed onderbouwd, ook op uw locatie plaatsvinden wanneer u de cliënt niet in staat acht te reizen naar de rechtbank.

Indien u als begeleiding een vraag heeft voor uw cliënt is ons kantoor op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 14.00 uur. Indien er sprake is van zorginhoudelijke vragen die vanwege de noodzaak ervan niet kunnen wachten tot ons kantoor geopend is, zijn wij bereikbaar via een noodnummer. Deze wordt aan u verstrekt wanneer de maatregel ingaat.

De krappe arbeidsmarkt en de druk op de zorg is ons niet onbekend en hierbij denken wij graag mee om voor onze cliënt passende, maar haalbare zorg te krijgen. Doordat wij cliënten vertegenwoordigen die zorg ontvangen van verschillende zorginstanties, geven wij geregeld “out of the box” oplossingen in het belang van onze cliënten, maar ook voor het netwerk rondom hen.

Wij geloven in laagdrempelig contact met onze cliënten en hun (zorg)netwerk. Vaak stellen wij ons niet voor als “de bewindvoerder”, maar als de regelneef die komt kijken als er nog iets gedaan of geregeld moet worden. Het ijs is daardoor vaak snel gebroken en door nét iets langer te blijven kletsen, ontstaat een band die geruststelling en vertrouwen schept. Vanwege uiteenlopende redenen kan het voorkomen dat een vertrouwensband niet mogelijk is. Bonafizo zoekt dan nauw contact met de zorgverleners om zodoende paraat te staan en samen een zo prettig mogelijk levensomstandigheden te realiseren. Wij zijn dan “op afstand met korte lijntjes betrokken”.

Preventief betrokken

Belangeloos wordt Bonafizo geregeld gevraagd om mee te denken in verschillende casuïstieken. Door onze ervaring kunnen wij een helicopterview nemen in de situatie en cliënten, familieleden of zorgmedewerkers informeren en adviseren. Loop je tegen bureaucratische molens, heb je een onderbuik gevoel dat er iets niet pluis is of wil je een cliënt de handvaten en informatie geven om tot praktische oplossingen te komen? Neem dan gerust met ons contact op voor advies of een afspraak!

Neem contact op voor meer informatie: