Curatele

Curatele is bedoeld voor meerderjarige personen die én niet in staat zijn hun persoonlijke belangen én niet in staat zijn hun materiële belangen zelf te behartigen.

De maatregel van curatele is op zijn plaats als een meerderjarig persoon de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet.

Dit niet meer overzien kan een gevolg zijn van:

  • een verstandelijke beperking;
  • drankmisbruik;
  • drugsmisbruik.

Enkel een lichamelijke beperking is zeker geen grond voor curatele!

Wat zijn de juridische gevolgen van curatele?

Een meerderjarig persoon die door de kantontrechter onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid. Hij wordt niet langer bekwaam geacht zelf aan het juridisch verkeer deel te nemen.

 

Bonafizo als curator

Als curator behartigt Bonafizo de niet-materiële (persoonlijke) belangen én materiële (financiële) belangen van en voor mensen die dit zelf niet (meer) kunnen.

Als curator zal Bonafizo de onder curatele gestelde zo veel mogelijk betrekken bij de beslissingen, uiteraard voor zover als dat mogelijk is. 

Wie vraagt curatele aan?

Indien mogelijk vraagt de cliënt zelf curatele aan. Is de cliënt daartoe niet in staat dan kunnen familieleden van de cliënt of de instelling waar de cliënt verblijft curatele aanvragen.

Curatele wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank Limburg.

Bekijk hier aanvullende informatie: