Tarieven

Tarievenoverzicht Beschermingsmaatregelen 2015*

Deze tarieven zijn inclusief BTW

Intake

Maandtarief

Ontruiming/
verhuizing

Uurloon **

Eind r&v ***

Beschermingsbewind

1 persoon

 € 629,20

€ 111,42

€ 393,25

€ 78,65

€ 235,95

2 personen

€   755,04

€ 133,71

€ 393,25

€ 78,65

€ 283,14

Mentorschap

1 persoon

€   629,20

€ 111,42

€ 393,25

€ 78,65

N.V.T.

2 personen

 € 1132,56

€ 200,56

€ 393,25

€ 78,65

N.V.T.

Beschermingsbewind in combinatie met Mentorschap

1 persoon

€ 1132,56

€ 200,56

€ 393,25

€ 78,65

€ 235,95

2 personen

€ 1635,92

€ 289,69

€ 393,25

€ 78,65

€ 283,14

Curatele

1 persoon

 € 1132,51

€ 200,56

€ 393,25

€ 78,65

€ 235,95

2 personen

 € 1635,92

€ 289,69

€ 393,25

€ 78,65

€ 283,14

Tarievenoverzicht Ouderenadministratie

Deze tarieven zijn inclusief BTW

Ouderen Administratie BASIS

1 Persoon

2 personen

1e advies gesprek

€ 42,00

€ 42,00

Intake/Aanleg administratief dossier

€ 225,00

€ 270,00

Uw maandelijkse bijdrage

€ 60,00

€ 80,00

Extra werkzaamheden op verzoek van de cliënt

€ 60,50 p/u

€ 60,50 p/u

Openen beheerrekening

€ 36,30

€ 36,30

Ouderen Administratie EXTRA

1 Persoon

2 personen

1e advies gesprek

€ 42,00

€ 42,00

Intake/Aanmaken dossier

€ 280,00

€ 320,00

Maandtarief

€ 80,00

€ 100,00

Extra werkzaamheden op verzoek van de cliënt

€ 60,50 p/u

€ 60,50 p/u

Openen beheerrekening

€ 36,30

€ 36,30

Ouderen Administratie EXCELLENT

1 Persoon

2 personen

1e advies gesprek

€ 42,00

€ 42,00

Intake/Aanmaken dossier

€ 320,00

€ 360,00

Maandtarief

€ 110,00

€ 130,00

Extra werkzaamheden op verzoek van de cliënt

€ 60,50 p/u

€ 60,50 p/u

Openen beheerrekening

€ 36,30

€ 36,30

Het maandtarief voor de van toepassing zijnde beschermingsmaatregel(en) brengt BONAFIZO maandelijks bij de cliënt(en) in rekening. De overige kosten worden of eenmalig of in maandelijkse termijnen bij de cliënt(en)in rekening gebracht.

BONAFIZO onderzoekt automatisch of deze kosten door de bijzondere bijstand van de gemeente vergoed kunnen worden!

Naast deze kosten voor de beschermingsmaatregelen zijn er bijkomende kosten zoals: Griffiekosten Rechtbank en de eenmalige kosten van €20,00 voor het openen van de beheerrekening en leefgeldrekening.

_________________________________________________________________________________

* Bron: www.rechtspraak.nl. Bij een problematische schuldsituatie staat de wet een toeslag op het maandtarief toe. Deze toeslag is nog niet in het schema verwerkt.
** Het uurloon wordt alleen in rekening gebracht als er extra werkzaamheden worden verricht die buiten het maandtarief vallen (bv verkoop van een woning).
*** Dit betreft de laatste rekening en verantwoording, die wordt opgemaakt na beëindiging van het bewind of de curatele.