Ouderen Administratie

Als administratie frustratie wordt……………

Ouderen hebben het vaak al moeilijk genoeg met de lichamelijke en psychische gevolgen van het ouder worden.
De administratieve rompslomp die met de jaren alleen maar toeneemt en moeilijker beheersbaar wordt, doet menig oudere weinig goeds. Dit is vaak de druppel die de emmer doet overlopen en het gebeurt dan maar al te vaak dat ouderen enkel nog met beschermingbewind geholpen kunnen worden. Deze hulp, hoe goed op zijn plaats, komt feitelijk te laat.

BONAFIZO wordt herhaaldelijk geconfronteerd met een hulpvraag van ouderen op het terrein van financiële dienstverlening. Het komt daarop neer dat ouderen graag hulp hebben bij het op orde brengen én houden van hun administratie.

BONAFIZO heeft een drietal financiële dienstverleningspakketten ontwikkeld waarmee ouderen grip krijgen én houden op hun (financiële) administratie.

[css3_grid id=’medicenter_green’]

1. Ouderen Administratie “Basis”

In dit pakket staat enkel het betalen van de vaste lasten centraal. BONAFIZO opent hiertoe een zgn. beheerrekening waarop het inkomen van de cliënt gestort wordt. Vanuit deze rekening worden de vaste lasten betaald. Het sleutelwoord in dit pakket is “BEHEER”!
Het restant van het budget behoudt BONAFIZO niet voor zich zelf maar wordt direct over gemaakt naar de privérekening van de cliënt. Bij dit pakket reserveert BONAFIZO dus niet voor kwartaal- en/of jaarafrekeningen. Ook met onvoorziene uitgaven wordt in dit pakket geen rekening gehouden.
 

2. Ouderen Administratie “Extra”

Dit pakket omvat al het voorkomend betalingsverkeer variërend van het betalen van de vaste lasten, het verrichten van kwartaal- en/of jaarbetalingen en het zorgen voor reserveringen voor bvb. onvoorziene uitgaven. Het sleutelwoord in dit pakket is “RESERVEER”!
 

3. Ouderen Administratie “Excellent”

Dit pakket is gelijk aan het “Extra pakket” maar is uitgebreid met het component “Financiële Zorg”.  Dit pakket is geschikt voor mensen die hun spaarzame energie niet langer willen besteden aan het regelen van ditjes en datjes. BONAFIZO treedt bij dit pakket namens de cliënt in contact met alle voorkomende instanties en schuldeisers voor zover deze er mochten zijn. BONAFIZO heeft dus aandacht voor het gewone betalingsverkeer maar ook voor inkomensondersteunende en vaste lasten verlagende maatregelen. Zelfs schuldeisers worden in kaart gebracht waarbij, na overleg met de cliënt en de schuldeisers, betalingsregelingen door BONAFIZO worden getroffen. Het sleutelwoord in dit pakket is “BEGELEIDING”.
 

Klik hier voor de geldende tarieven

Klik hier voor de aanvraag Ouderen Administratie