Bonafizo

Bonafizo is een organisatie die personen de helpende hand toesteekt als het om het behartigen van hun persoonlijke en/of financiële belangen gaat.

Bonafizo staat u en/of uw familielid terzijde als het om welke reden dan ook (even) niet meer gaat. Onze hulp varieert van informatie en advies, begeleiding en coaching tot complete overname. Bonafizo is dan ook gespecialiseerd in administratief beheer, mentorschap, beschermingsbewind en curatele.

Typerend voor onze cliënten is hun onvermogen om hun eigen belangen te behartigen wat doorgaans een gevolg is van een verstandelijke beperking, lichamelijk ongemak, vergeetachtigheid, dementie,  verslavingsproblematiek en/of financiële chaos.

Helaas blijkt het maar al te vaak dat de sociale omgeving van heel veel cliënten niet in staat is die hulp te bieden die nodig is. Bonafizo biedt in dat geval neutrale en professionele uitkomst. Dit nu leidt tot een afname van spanningen binnen families, zo leert onze ervaring.

De basis voor een goede samenwerking tussen Bonafizo enerzijds en de cliënt en zijn familie anderzijds is vertrouwen. Dit vertrouwen  schept Bonafizo door volledig en transparant te zijn in doen en laten.

Wij kennen geen geheimen en informeren de cliënt en zijn familie volledig en (on)gevraagd.

Bonafizo gaat zich aansluiten bij de Branchevereniging PBI: Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.